Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Bộ mã hóa

Encoder
Mã: SHM9122423R-128-256
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHM9122423R-1024-512
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHM9122423R-1024-4096
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHM912-1312-008
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHM912-1312-003
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHM-912-1312-002
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHM912-1312-002
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHM912-1212-003
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHM912-1012-002
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHM912-1009-001
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHM912-0708-001
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHM9-12-5SSG-13B12D5-S6R
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2023 EUTC | Designed by TDT