Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Bộ mã hóa

Encoder
Mã: SHU920-1212-001
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHU920-SBGB-13B16-B4Z010-S1
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHU920-5SSG-12B12D4-S6R-S0D4
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHU920-5SSB-13B12S7R+9445-009
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHU920-5SSB-13B12S7R+9445-00
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHU920-5BGB-13B16-B4Z010-S1
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHU9-165-SSG-13-B06-S6R
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHU-916-1312-001
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHU916-1312-001
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHU9-16-5SSG-13B12-S7R
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHU9_30-5SSG-13B12D5-S7R
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHU9_30-5SSG-13B12D5-S6R-
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2023 EUTC | Designed by TDT