Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Các thiết bị khác

Thiết bị đo lưu lượng

KROHNE-Magnetic inductive flowmeter + flow converter
Mã: OPTIFLUX1100C
Nhà sản xuất: KROHNE
KROHNE-Magnetic inductive flowmeter
Mã: OPTIFLUX4100C
Nhà sản xuất: KROHNE
KROHNE Mass flowmeter OPTIMASS
Mã: OPTIMASS1300C
Nhà sản xuất: KROHNE
Magnetic inductive flowmeter + flow converter
Mã: OPTIFLUX1050C
Nhà sản xuất: KROHNE
Flow tube: MA 152
Mã: ME5850-7CA01-0DA1-Y01
Nhà sản xuất: MECON
Mass Flow Controller F-201CI-10K-AGD-33-V
Mã: F-201CI-10K-AGD-33-V
Nhà sản xuất: Bronkhorst
Control valve
Mã: F-004AC-IUU-88-K
Nhà sản xuất: Bronkhorst
F-203AI/F-213AI Thiết bị đo lưu lượng
Mã: F203AIM50AGD44V
Nhà sản xuất: Bronkhorst
special LOW-dP-FLOW Mass Flow Meter (With Hastelloy-C Sensor)
Mã: F-102D-AGD-88-K
Nhà sản xuất: Bronkhorst
Magnetic Inductive Flowmeter
Mã: OPTIMASS7300W*
Nhà sản xuất: KROHNE
Thiết bị đo lưu lượng RIF300-101-113N2DE1
Mã: RIF300101113N2DE1
Nhà sản xuất: RIELS

Thiết bị lọc và hệ thống lọc

Bộ điều áp/lọc
Mã: AW40-F04G-A
Nhà sản xuất: SMC
LỌC nhớt
Mã: 10000-66719
Nhà sản xuất: FG WILSON
Bộ lọc điều áp khí nén
Mã: AFR20004
Nhà sản xuất: AIRTAC
Bộ lọc điều áp khí nén
Mã: AFR20001
Nhà sản xuất: AIRTAC
Lọc dầu 0531000001
Mã: 0531000001
Nhà sản xuất: Busch
Air regulator + Filter + bucket + Pressure gauge + Pressure SW
Mã: EUTC-HH-3385
Nhà sản xuất: SMC
AIR FILTER, PRIMARY RADIALSEAL
Mã: P778984
Nhà sản xuất: Donaldson
Lọc khí
Mã: 53749220
Nhà sản xuất: Hitachi
Oil filter Busch 0531 000 002
Mã: 0531000002
Nhà sản xuất: Busch
FILTER
Mã: T-105FS-AB
Nhà sản xuất: Maeda Shell
Lõi lọc nước Pentair Everpure i20002
Mã: EV9612-22
Nhà sản xuất: PENTAIR
Filter
Mã: 1569058
Nhà sản xuất: CLARCOR

Thiết bị cho hệ thống xử lý nước và nước thải

EUTC_Meas. cable CYK10 Memosens
Mã: EUTC CYK10-A051
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Tophit CPS471D
Mã: EUTC CPS471D-7211
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Liquisys M CPM253
Mã: EUTC CPM253-MR0005
Nhà sản xuất: Endress+Hauser

Thiết bị đo mức

Vibrating level switches
Mã: 211010ANA
Nhà sản xuất: Rosemount
Ultrasonic sensor for continuous level measurement VEGASON 61
Mã: SN61.UXA NHKNA X
Nhà sản xuất: VEGA
Liquiphant T FTL20H
Mã: FTL20H-0UPJ2D
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Soliphant T FTM20
Mã: FTM20-GA25A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Liquiphant T FTL20
Mã: FTL20-072B
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Cerabar
Mã: FMI51-N1BRDJB2A1A_L= 1000mm
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Liquiphant T FTL20
Mã: FTL20-012D
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Solicap M FTI55
Mã: FTI55-A1C1RVJ23A1A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Liquiphant M FTL50
Mã: FTL50-AGQ2AA4E4A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Nivector FTC968Z DC PNP
Mã: 918098-1140
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
NRG 16-12 PN 40 GESTRA - HIGH - LEVER-ALARM
Mã: 3521041
Nhà sản xuất: Flowserve-Gestra
NRG 16-12 PN 40 GESTRA - HIGH - LEVER-ALARM
Mã: 3521042
Nhà sản xuất: Flowserve-Gestra

Thiết bị đo Áp suất

Switch GAUGE
Mã: PGS23.100
Nhà sản xuất: WIKA
Contact pressure gauge
Mã: P1611B082001
Nhà sản xuất: TECSIS
Digital contact gauge PM 82
Mã: PM82-0110-330
Nhà sản xuất: Noeding
266GST Gauge pressure transmitter
Mã: 266GSTRKPNB1L1C1
Nhà sản xuất: ABB
Bourdon tube pressure gauge
Mã: MAN-RF22B4M1DD
Nhà sản xuất: Kobold
Bourdon tube pressure gauge
Mã: MAN-RF22ACM1DD
Nhà sản xuất: Kobold
PRESSURE GAUGE
Mã: R900066323
Nhà sản xuất: Bosch Rexroth
Bourdon tube pressure gauge
Mã: 233.50
Nhà sản xuất: WIKA
Ceraphant T PTP35
Mã: PTP35-A1C13P1LL4A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Cerabar S PMP71
Mã: PMP71-5BC1S11RHAAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Cerabar S PMC71
Mã: PMC71-AAA1P1MPAAAZ1
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Cerabar T PMC131
Mã: PMC 131-A11F1A1W
Nhà sản xuất: Endress+Hauser

Thiết bị đo nhiệt độ

Testo 845, infrared thermometer with Switchable Optics
Mã: 05638450
Nhà sản xuất: TESTO
Bimetal thermometer
Mã: A52.100
Nhà sản xuất: WIKA
SENSOR
Mã: 12719308
Nhà sản xuất: WIKA
TEMPERATURE TRANSMITTERS
Mã: 648DX1E1I1WA3WK1B5M5G2
Nhà sản xuất: Rosemount
Resistance Thermometer
Mã: 0065C32J0110N0420I1TB
Nhà sản xuất: Rosemount
Temperature Transmitter
Mã: 644HAK1J6M5C4Q4
Nhà sản xuất: Emerson
Pressure Transmitter
Mã: 3051CD1A02A1AM5B1DFK8H2Q4
Nhà sản xuất: Emerson
RTD Thermometer TR11
Mã: TR11-ABACASU42000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
RTD Thermometer TR10, L=160
Mã: TR10-ABA1CASX42000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
iTEMP TMT180, Head Transmitter Pt100
Mã: TMT180-A113ADA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Omnigrad S TMT142R, RTD Thermometer
Mã: TMT142R-M4A22531X2
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Easytemp TMR35, compact thermometer
Mã: TMR35-A1AAACAB1AAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser

Hệ thống Súng phun

Filter disc 15.8 75UM
Mã: C83034-003
Nhà sản xuất: MOOG
Flat jet cap
Mã: 15523
Nhà sản xuất: SCHLICK
Air cap
Mã: 15516
Nhà sản xuất: SCHLICK
Spray gun
Mã: 21131
Nhà sản xuất: SCHLICK
Spray gun
Mã: 20972
Nhà sản xuất: SCHLICK
Automatic spray Guns
Mã: V2031213223
Nhà sản xuất: Walther Pilot
Automatic spray Guns
Mã: V2031213203
Nhà sản xuất: Walther Pilot
Automatic spray Guns
Mã: V2031213183
Nhà sản xuất: Walther Pilot
Automatic spray Guns
Mã: V2031213153
Nhà sản xuất: Walther Pilot
Automatic spray Guns
Mã: V2031213123
Nhà sản xuất: Walther Pilot

Thiết bị cho phòng thí nghiệm

Máy đo độ đục
Mã: AL250T-IR
Nhà sản xuất: Aqualytic
Quang kế
Mã: AL450
Nhà sản xuất: Aqualytic
Tủ ấm BOD
Mã: TC135S
Nhà sản xuất: Aqualytic
Máy đo BOD
Mã: AL606
Nhà sản xuất: Aqualytic
Máy đo PH
Mã: SD300PH
Nhà sản xuất: Aqualytic
Thiết bị đo Oxy cầm tay
Mã: AL20OXI
Nhà sản xuất: Aqualytic
Tủ giữ lạnh
Mã: AL665EXI
Nhà sản xuất: Aqualytic
Tủ ấm BOD
Mã: AL654
Nhà sản xuất: Aqualytic
Máy phá mẫu COD
Mã: AL125
Nhà sản xuất: Aqualytic
Boss head clamp
Mã: 2664000
Nhà sản xuất: IKA
Telescopic stand
Mã: 1412100
Nhà sản xuất: IKA
Dispersing element
Mã: 8003000
Nhà sản xuất: IKA

Thiết bị đo oxy

XZR500 Oxygen Analyzer
Mã: XZR500ST+220+NS+RS0+S0+MC+SC10+SS-900+TF+NR+PE+35
Nhà sản xuất: MICHELL
Oxymax W COS51D
Mã: COS51D-AS810
Nhà sản xuất: Endress+Hauser

Thiết bị đo PH

Orbipac CFP81
Mã: CPF81-LH11C2
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Ceragel CPS71D Memosens
Mã: CPS71D-7TB2G
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Ceragel CPS71D Memosens
Mã: CPS71D-7BU2G
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Smartec S CLD134
Mã: CLD134-WCS138HB1
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Ceraliquid CPS41D
Mã: EUTC CPS41D-7BC2B1
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Ceratex CPS31
Mã: EUTC CPS31-1EC2ESA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Orbisint CPS11
Mã: EUTC CPS11-2AA2ESA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Orbipac CPF81
Mã: EUTC CPF81-LH12C3
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Orbipac CPF81
Mã: EUTC CPF81-LH11D3
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Orbipac CPF81
Mã: EUTC CPF81-LH11C4
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Orbipac CPF81
Mã: EUTC CPF81-LH11C3
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Orbipac CPF81
Mã: EUTC CPF81-LH11C2
Nhà sản xuất: Endress+Hauser

Thiết bị đo khác

VEGABAR 83
Mã: B83.ADLFSGNSHXDI1AX
Nhà sản xuất: VEGA
RTD Thermometer TR10
Mã: TR10-ABA3CASD56000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Promag 10H1H, DN100 4"
Mã: 10H1H-1FGA1AA0A5AA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Prowirl D200, 7D2B80, DN80 3"
Mã: 7D2B80-AABCJA3D2SK+AAPG
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Cerabar S PMC71
Mã: PMC71-UBA1SBMRBAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Thermocouple TAF16
Mã: TAF16-13XNX030E0,L500
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Thermocouple TAF16
Mã: TAF16-13XNX030E0,L1000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
RTD Thermometer TR12
Mã: TR12-AAF1SDGA0000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
RTD Thermometer TR12
Mã: TR12-AAF1SMGA0000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
RTD Thermometer TR12
Mã: TR12-AAF1SBGA0000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Cerabar T PMC131
Mã: PMC131-A11F1A1X
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Cerabar T PMC131
Mã: PMC131-A11F1A1T
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2024 EUTC | Designed by TDT