Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Bộ mã hóa

Encoder
Mã: SHU9_30-5SPG-13B12D5-S6R-
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHU9_30-5BGB-13B16-B4R050-
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHU9_30-5BGB-13B16-B3R100-**D4**
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHU9_30-5BG0-13B16-B4R050-
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHU9_30-5BBB-13B16-B6R008-05-
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHU9_25-5SSG-13B06-S6RS0D4**
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHU9_25-5BGB-13B16-B4R010-05-S1
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHU9_25-5BBB-13B16-B6R008-05-S1
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHU9_20-5SSG-12B12D4-S6R-S1
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHU9_20-5SSB-13B12D5-S7R020S0DA**
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHU9_20-5SSB-13B1211S7R
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHU9_20-5SG-13B12D5-S6R-S0D4
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2024 EUTC | Designed by TDT