Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Bộ mã hóa

Encoder
Mã: YXM9122403R-30-16-2048
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: T0028333
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SXM9-12-5SIB-12D5-S7R050
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SXM9_12-5SIB-13B12D5-S7R050
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SXM9_12-5S6B-04B11-S3R300
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SNCC010029
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SN506015144AE
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SN200703068220-15-4.75-30V
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SN200703068218-10-4.75-30V
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SM18-S
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHU9305SPG-13B12D5-S6R
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHU930-1316-D02
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2023 EUTC | Designed by TDT