Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Bộ mã hóa

Encoder
Mã: SHU9_20-5BGB-13B16-B4Z010-S1
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHU9_20-5BGB-13B16-B4R010-S0
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHU9_16-5SSG-13B06-S6RS0D4**
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHU9_16-5SPG-13B12-S6R
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHU920-5SSG-12B12D4-S6R-S1
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHU_20-5SSG-13B12D5-S7R010-S0D4**
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHU_20-5BGB-13B16-B4Z010-S1
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHU920–1316–001
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHS920GC23R-8192-65536
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHO930-1316-006
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHN5106430R-64-4096
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Encoder
Mã: SHM912-242-3R-128-256
Nhà sản xuất: BEI-Ideacod
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2023 EUTC | Designed by TDT