Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
PH/ORP TRANSMITTER
Mã: PH450G-A-A
Nhà sản xuất: Yokogawa
CHART 0-100
Mã: B9565AW
Nhà sản xuất: Yokogawa
2-Pen Recorder uR10000
Mã: 436101-2/A2
Nhà sản xuất: Yokogawa
4-WIRE PH CONVERTER
Mã: PH400G-2-EABU
Nhà sản xuất: Yokogawa
1-Pen Recorder uR10000
Mã: 436101-2/A1
Nhà sản xuất: Yokogawa
PH REFRENCE SENSOR
Mã: SR20-AP26
Nhà sản xuất: Yokogawa
PH TEMPERATURE ELECTRODE
Mã: SM60-T1
Nhà sản xuất: Yokogawa
PH MEASURING SENSOR
Mã: SM21-AG4
Nhà sản xuất: Yokogawa
Conductivity Sensors
Mã: SC4A-S-AD-15-002-10-T1/PS
Nhà sản xuất: Yokogawa
PH/ORP sensor
Mã: PH20-F-G-05-T1-N-A/SF4
Nhà sản xuất: Yokogawa
Inductive Conductivity Converter
Mã: ISC450G-A-A/UM
Nhà sản xuất: Yokogawa
General Purpose Inductive Conductivity Sensor
Mã: ISC40GJ-GG-T1-X1
Nhà sản xuất: Yokogawa
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2020 EUTC | Designed by TDT