Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
Thermowell
Mã: WH-3-B3ATE-L0600
Nhà sản xuất: Yokogawa
Thermowell
Mã: WH-2-B3A14-L0750FF
Nhà sản xuất: Yokogawa
Resistance temperature sensor with teminal box
Mã: RN-31-6NATD-TA-L0200
Nhà sản xuất: Yokogawa
Resistance Temperature Sensor with Terminal Box
Mã: RN-31-6NATD-LB-L0600
Nhà sản xuất: Yokogawa
Resistance Temperature Sensor with Terminal Box
Mã: RN-31-6NATD-LB-L0200
Nhà sản xuất: Yokogawa
RESISTANCE TEMPERATURE WITH TERMINAL BOX
Mã: RN-31-6NATD-LA-L0600
Nhà sản xuất: Yokogawa
Resistance Temperature Sensor with Terminal Box
Mã: RN-31-6NATD-HB-L0600
Nhà sản xuất: Yokogawa
Resistance Temperature Sensor with Terminal Box
Mã: RN-31-6NATD-HB-L0200
Nhà sản xuất: Yokogawa
RESISTANCE TEMPEARTURE SENSOR
Mã: RN-31-6NATC-TE-D0400
Nhà sản xuất: Yokogawa
TEMPERATURE SENSOR
Mã: RMN-ML100SX01.60-410.300-(YKN-1)-N 316
Nhà sản xuất: Yokogawa
Mineral Insultated Thermocouple without Terminal
Mã: CS-16-35NNN-K1-L0100
Nhà sản xuất: Yokogawa
Mineral Insultated Thermocouple with Terminal Box
Mã: CN-43-3NNPC-W1-D0925L15
Nhà sản xuất: Yokogawa
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2023 EUTC | Designed by TDT