Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
DIGITAL INDICATING CONTROLLER
Mã: UT321-00
Nhà sản xuất: Yokogawa
Temperature Controller
Mã: UT150-RR
Nhà sản xuất: Yokogawa
Temperature Controller
Mã: UT150-RN-AL
Nhà sản xuất: Yokogawa
Digital Indicating Controller
Mã: UT32A-000-10-00
Nhà sản xuất: Yokogawa
Rotameter RAMC01-D4SS-62L1-J90424/SD
Mã: RAMC01-D4SS-62L1-J90424/
Nhà sản xuất: Yokogawa
Dissolved Oxygen Sensor Model : FLXA402-A-B-AJ-D1-NN-A2-NR-N-N-N-NN/U
Mã: FLXA402-A-B-AJ-D1-NN-A2
Nhà sản xuất: Yokogawa
Indicator Unit Assy Model : F9802JA
Mã: F9802JA
Nhà sản xuất: Yokogawa
Rotameter Air Flow Meter
Mã: RAGN23-T0SS-P161-PD17M
Nhà sản xuất: Yokogawa
Flowmetter DN50
Mã: DY050-EALSR3-0D
Nhà sản xuất: Yokogawa
DIGITAL INDICATING CONTROLLER
Mã: US1000-00
Nhà sản xuất: Yokogawa
Temperature Controller
Mã: UT52A-000-11-00/DC
Nhà sản xuất: Yokogawa
PH SENSOR
Mã: FU20-20-T1-NPT
Nhà sản xuất: Yokogawa
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2023 EUTC | Designed by TDT