Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
Differential Pressure Transmitter
Mã: EJA110A-FMS5A-97DB-KS25
Nhà sản xuất: Yokogawa
Differential Pressure Transmitter
Mã: EJA110A-FLS5A-97DB-KS25
Nhà sản xuất: Yokogawa
Differential Pressure Transmitter
Mã: EJA110A-EMS5A-97DB-KS2
Nhà sản xuất: Yokogawa
Differential Pressure Transmitter
Mã: EJA110A-ELS5A-97DB-KS2
Nhà sản xuất: Yokogawa
Differential Pressure Transmitter
Mã: EJA110A-ELS4A-92DB
Nhà sản xuất: Yokogawa
Differential Pressure Transmitter
Mã: EJA110A-DVS2A-27DD/D4
Nhà sản xuất: Yokogawa
PRESSURE TRANSMITTER
Mã: EJA110A-DMS4A-22DN
Nhà sản xuất: Yokogawa
Differential Pressure Transmitter
Mã: EJA110A-DMS4A-20DC/D4
Nhà sản xuất: Yokogawa
DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER
Mã: EJA110A-DLS4A-22DC
Nhà sản xuất: Yokogawa
TEMPERATURE TRANSMITTER
Mã: YTA70-E-KS2
Nhà sản xuất: Yokogawa
Temperature Transmitter
Mã: YTA50-A-KS2
Nhà sản xuất: Yokogawa
Temperature Transmitter
Mã: YTA110-DA2DB
Nhà sản xuất: Yokogawa
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2024 EUTC | Designed by TDT