Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
Gearmotor
Mã: PSBF522CMP50LBKPKVRAK0HSB1
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Gearmotor
Mã: R97DRN90L4BE2
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Gearmotor
Mã: R97DRS90M4BE2
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Gearmotor
Mã: R47D26DRN90L4
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Brake
Mã: 4963741
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Brake Rectifier
Mã: 8269920
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Hollow Shaft
Mã: 6430279
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Preassembled Inverter
Mã: MM07D50300
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Gearmotor
Mã: W30DRS71M4BE1HRMM07LN
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Biến tần
Mã: MDX61B00115A3400
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Helical Gearmotor
Mã: R57DRS90
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Biến tần
Mã: MDX61B030050340T
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2020 EUTC | Designed by TDT