Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
Gear motor
Mã: DRS80S4FG
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Inverter
Mã: MDX61B0022-5A3-4-0T
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
AC Motor
Mã: DRS160M4BE20HR
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Inverter
Mã: MDX61B0022-5A3-4-00
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Motor
Mã: DRS132S6FI
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Inverter
Mã: MDX61B0015-5A3-4-0T
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
AC Motor
Mã: DRS132S4BE11HRFG
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Inverter
Mã: MDX61B0015-5A3-4-00
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Motor
Mã: DRS132S4
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Inverter
Mã: MDX61B0014-5A3-4-00
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
AC Motor
Mã: DRS132MC4BE11HRFG
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Inverter
Mã: MDX61B0014- 5A3-4-00
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2020 EUTC | Designed by TDT