Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
Three-phase motor
Mã: DRS132M4BE11HRFG
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Inverter
Mã: MDX61B0011-5A3-4-00
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Three-phase motor
Mã: DRS100M4FG
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Inverter
Mã: MDX61B0005-5A3-4-00
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Gear motor
Mã: DRE100M4FG
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Brake
Mã: 8672059
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Inverter
Mã: MDX61B-00
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
AC - motor, replacement for Model: DFT80N4/BMG
Mã: DRE100L4FG
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Inverter
Mã: MDX60A0040-5A3-4-00
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Electro cylinder
Mã: CMS50S-BP-KY-VR-AK0H-SB1
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Inverter
Mã: MDX61B00755A3400
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
electric cylinder
Mã: CMS50S-BP-KY-AS 1H-SB1
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2020 EUTC | Designed by TDT