Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
Inverter
Mã: MDX61B00225A3400
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Electro cylinder
Mã: CMS50S-B-KY-AS1H-SB10
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Inverter
Mã: MCV41A0040-5A3-4-0T
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Synchronous motor
Mã: CMP63L-BP-KY-AS1H-SB1
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Inverter
Mã: MCO7B0075-5A3-4-00
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Motor with encode
Mã: CM90L-BR-HR-TF-AS1H-SB60
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Inverter
Mã: MCO7B0040-5A3-4-00
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Bevel geared motors
Mã: B28-LA71
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Inverter
Mã: MCO7B0015-5A3-4-00
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
RECTIFIER
Mã: BMK1.5
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Inverter
Mã: MCO7B0008-5A3-4-00
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
BRAKE
Mã: BME1.5
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2020 EUTC | Designed by TDT