Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
VORTEX FLOWMETER ( REMOTE TYPE)
Mã: DY040-NBLBA1-2N-MV
Nhà sản xuất: Yokogawa
Vortex Flowmeter
Mã: DY040-EALBJ1-0D-MV-Z
Nhà sản xuất: Yokogawa
Vortex Flowmeter
Mã: DY040-EALBJ1-0D-MV
Nhà sản xuất: Yokogawa
Digital Vortex Flowmeter
Mã: DY025-EBLBA1-2D
Nhà sản xuất: Yokogawa
Two-wire Magnetic Flowmeter
Mã: AXR050G-E1AL1N-BA11-01B
Nhà sản xuất: Yokogawa
MAGNETIC FLOWMETER, CABLE (30M)
Mã: AXFC-4-L030
Nhà sản xuất: Yokogawa
Magnetic Flowmeter, Cable
Mã: AXFC-4-L010
Nhà sản xuất: Yokogawa
Magnetic Flowmeter, Converter
Mã: AXFA14G-E2-01
Nhà sản xuất: Yokogawa
MAGNETIC FLOWMETER, CONVERTER
Mã: AXFA14G-D1-21
Nhà sản xuất: Yokogawa
MAGNETIC FLOWMETER, CONVERTER
Mã: AXFA14G-D1-01
Nhà sản xuất: Yokogawa
Magnetic Flowmeter, Converter
Mã: AXFA11G-E1-41
Nhà sản xuất: Yokogawa
MAGNETIC FLOWMETER
Mã: AXF200G-E2GL1N-AA11-21B
Nhà sản xuất: Yokogawa
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2024 EUTC | Designed by TDT