Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
SpiraTrol, PEEK-Scheiben
Mã: 9599040071
Nhà sản xuất: Spirax Sarco
Shuttle
Mã: 9724050303
Nhà sản xuất: Spirax Sarco
Shuttle
Mã: 9724050203
Nhà sản xuất: Spirax Sarco
Shuttle
Mã: 9724050103
Nhà sản xuất: Spirax Sarco
Poppet
Mã: 9774000102
Nhà sản xuất: Spirax Sarco
Shuttle
Mã: 9723050303
Nhà sản xuất: Spirax Sarco
Shuttle
Mã: 9723050203
Nhà sản xuất: Spirax Sarco
Shuttle
Mã: 9723050103
Nhà sản xuất: Spirax Sarco
Shuttle
Mã: 9723050003
Nhà sản xuất: Spirax Sarco
housing seals DN50
Mã: 9723050113
Nhà sản xuất: Spirax Sarco
SpiraTrol, PEEK-Scheiben
Mã: 9599032070
Nhà sản xuất: Spirax Sarco
SpiraTrol, PEEK-Scheiben DN32-50, Trim No. 22, KVS=10
Mã: 9599032071
Nhà sản xuất: Spirax Sarco
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2020 EUTC | Designed by TDT