Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
Shuttle
Mã: 9724065303
Nhà sản xuất: Spirax Sarco
Shuttle
Mã: 9724065203
Nhà sản xuất: Spirax Sarco
Shuttle
Mã: 9724065103
Nhà sản xuất: Spirax Sarco
Shuttle
Mã: 9724065003
Nhà sản xuất: Spirax Sarco
Shuttle
Mã: 9723065303
Nhà sản xuất: Spirax Sarco
Shuttle
Mã: 9723065203
Nhà sản xuất: Spirax Sarco
Shuttle
Mã: 9723065103
Nhà sản xuất: Spirax Sarco
Shuttle
Mã: 9723065003
Nhà sản xuất: Spirax Sarco
Cone-rod seal PTFE
Mã: 9723065011
Nhà sản xuất: Spirax Sarco
housing seals DN65
Mã: 9723065113
Nhà sản xuất: Spirax Sarco
Actuator adapter nut
Mã: 9723065010
Nhà sản xuất: Spirax Sarco
SpiraTrol, PEEK-Scheiben
Mã: 9599050070
Nhà sản xuất: Spirax Sarco
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2020 EUTC | Designed by TDT