Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
SpiraTrol, stem seal
Mã: 9599065040
Nhà sản xuất: Spirax Sarco
SpiraTrol, Seal
Mã: 9599065104
Nhà sản xuất: Spirax Sarco
Actuator mounting nut
Mã: 9599065020
Nhà sản xuất: Spirax Sarco
SpiraTrol, softly seal PTFE
Mã: 9599050030
Nhà sản xuất: Spirax Sarco
spindle & seat AISI 431 (set)
Mã: 9598050145
Nhà sản xuất: Spirax Sarco
SpiraTrol
Mã: 9599032030
Nhà sản xuất: Spirax Sarco
spindle & seat
Mã: 9598032125
Nhà sản xuất: Spirax Sarco
SpiraTrol, stem seal
Mã: 9599032040
Nhà sản xuất: Spirax Sarco
SpiraTrol, seal
Mã: 9599032104
Nhà sản xuất: Spirax Sarco
Actuator mounting nut
Mã: 9599015020
Nhà sản xuất: Spirax Sarco
SpiraTrol, PEEK-Scheiben
Mã: 9599080070
Nhà sản xuất: Spirax Sarco
Shuttle
Mã: 9724080303
Nhà sản xuất: Spirax Sarco
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2020 EUTC | Designed by TDT