Mã sản phẩm Tên sản phẩm Nhà cung cấp Mô tả

Mã:
Nhà cung cấp: Giá: Liên hệ
EUTC PMC131-A11F1A1R EUTC_Cerabar T PMC131 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Cerabar T PMC131 Pressure transmitter, capacitive. Measuring membrane: ceramic. :: Longterm stable + overload resistant. Output: 4-20mA passive, 2-wire. Linearity +/-0,5% sensor range. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC PMC131-A11F1A1S EUTC_Cerabar T PMC131 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Cerabar T PMC131 Pressure transmitter, capacitive. Measuring membrane: ceramic. :: Longterm stable + overload resistant. Output: 4-20mA passive, 2-wire. Linearity +/-0,5% sensor range. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC PMC131-A11F1A1T EUTC_Cerabar T PMC131 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Cerabar T PMC131 Pressure transmitter, capacitive. Measuring membrane: ceramic. :: Longterm stable + overload resistant. Output: 4-20mA passive, 2-wire. Linearity +/-0,5% sensor range. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC PMC131-A11F1A1V EUTC_Cerabar T PMC131 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Cerabar T PMC131 Pressure transmitter, capacitive. Measuring membrane: ceramic. :: Longterm stable + overload resistant. Output: 4-20mA passive, 2-wire. Linearity +/-0,5% sensor range. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC PMC131-A11F1D14 EUTC_Cerabar T PMC131 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Cerabar T PMC131 Pressure transmitter, capacitive. Measuring membrane: ceramic. :: Longterm stable + overload resistant. Output: 4-20mA passive, 2-wire. Linearity +/-0,5% sensor range. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC PMC131-A31F1A1R EUTC_Cerabar T PMC131 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Cerabar T PMC131 Pressure transmitter, capacitive. Measuring membrane: ceramic. :: Longterm stable + overload resistant. Output: 4-20mA passive, 2-wire. Linearity +/-0,5% sensor range. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC PMC131-A51F1A1R EUTC_Cerabar T PMC131 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Cerabar T PMC131 Pressure transmitter, capacitive. Measuring membrane: ceramic. :: Longterm stable + overload resistant. Output: 4-20mA passive, 2-wire. Linearity +/-0,5% sensor range. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC PMC41-GE11F1H11T4 EUTC_Cerabar M PMC41 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Cerabar M PMC41 Model hết SX, Model thay thế: PMC51 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC PMC41-GE15C1H11T4 EUTC_Cerabar M PMC41 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Cerabar M PMC41 Model hết SX, Model thay thế: PMC51 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC PMC41-NE22M1J11N1 EUTC_Cerabar M PMC41 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Cerabar M PMC41 Model hết SX, Model thay thế: PMC51 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC PMC41-RG11P2AS1M1 EUTC_Cerabar M PMC41 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Cerabar M PMC41 Model hết SX, Model thay thế: PMC51 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC PMC41-RG15CBJ11R1 EUTC_Cerabar M PMC41 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Cerabar M PMC41 Model hết SX, Model thay thế: PMC51 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC PMC51-AA121A1HGJGWJA EUTC_Cerabar M PMC51 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Cerabar M PMC51 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC PMC51-AA12QA1FGBMRJK EUTC_Cerabar M PMC51 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Cerabar M PMC51 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC PMC51-AA12QA1FGBMZJB EUTC_Cerabar M PMC51 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Cerabar M PMC51 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC PMC51-AA12QA1PGBGCJA EUTC_Cerabar M PMC51 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Cerabar M PMC51 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC PMC51-AA12QA1PGBGMJK EUTC_Cerabar M PMC51 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Cerabar M PMC51 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC PMC51-AA12QI1FGDGVJJ EUTC_Cerabar M PMC51 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Cerabar M PMC51 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC PMC51-AA21RA1PGBMZJK EUTC_Cerabar M PMC51 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Cerabar M PMC51 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC PMC51-AA21RA1PGJGVJA EUTC_Cerabar M PMC51 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Cerabar M PMC51 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC PMC51-AA21RC1CGJGMJA EUTC_Cerabar M PMC51 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Cerabar M PMC51 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC PMC51-AA22QA1HGDUPJK EUTC_Cerabar M PMC51 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Cerabar M PMC51 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC PMC51-AA22QA1HGJUPJK EUTC_Cerabar M PMC51 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Cerabar M PMC51 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC PMC51-AA22QA1HGKUPJK EUTC_Cerabar M PMC51 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Cerabar M PMC51 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC PMC51-AA22QA2PGBMZJK+AA EUTC_Cerabar M PMC51 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Cerabar M PMC51 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC PMC51-BA21JA1SGJGCJA EUTC_Cerabar M PMC51 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Cerabar M PMC51 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC PMC534-11FA2P6F1Z EUTC_Cerabar PMC534 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Cerabar PMC534 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC PMC71-AAA2PBGAAAA EUTC_Cerabar S PMC71 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Cerabar S PMC71 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC PMC71-AAA2PBTRAAA EUTC_Cerabar S PMC71 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Cerabar S PMC71 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC PMC71-AB19YBMRBAA EUTC_Cerabar S PMC71 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Cerabar S PMC71 Chi tiết Giỏ hàng


Hỗ trợ trực tuyến

Đăng ký nhận bản tin

Tỷ giá

Lượng truy cập


Đang online

31

Hôm qua

33019

Hôm nay

11048

Lượt truy cập

20.281.623

facebookgoogle+twitterYoutube

Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Âu Châu (EUTC)

602/51D đường Điện Biên Phủ, Phường 22,Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Tel: (0084) 28. 3514 6818 - Fax: (0084) 28. 3514 6819
Email: info@eutc.com.vn