Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Thiết bị đo khác

Ceraliquid CPS41D
Mã: CPS41D-7BB2B1
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Orbisint CPS11
Mã: CPS11-1AA2GSA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Unifit H CPA442
Mã: CPA442-D1A1A11
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Liquiline CM442
Mã: CM442-AAM2A2F012A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Liquiline M CM42
Mã: CM42-CAA000EAE00
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Indumax H CLS54
Mã: CLS54-AMV5012
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Indumax CLS52
Mã: CLS52-A1CS1A3
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Liquisys M CLM223
Mã: CLM223- ID8110
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Chloromax CCS 142D
Mã: CCS142D-GAS80
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
FLOWFIT-W CCA250
Mã: CCA250-B0
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Flowfit W CCA250
Mã: CCA250-00
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Smartec S CLD134
Mã: CLD134-WCS130HB1
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2024 EUTC | Designed by TDT