Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Thiết bị đo khác

Smart power option
Mã: 701PBKKF
Nhà sản xuất: Rosemount
Radar Lever Transmitter
Mã: 5402AH2I1NANANAT1Q4
Nhà sản xuất: Rosemount
Radar Lever Transmitter, High Frequency Version
Mã: 5402AH2I14SPVCAT1Q4
Nhà sản xuất: Rosemount
Coriolis MVD multivariable flow and density transmiter
Mã: 2700C11DBFEZZZ
Nhà sản xuất: Rosemount
Conductivity Sensor
Mã: 225-03-56
Nhà sản xuất: Rosemount
Coriolis MVD single variable flow transmitter
Mã: 1700C11DBFEZZZ
Nhà sản xuất: Rosemount
Gestra spector modul - TOUCH
Mã: NRR 2-52
Nhà sản xuất: Flowserve-Gestra
LOW - LEVER-ALARM
Mã: 3511042
Nhà sản xuất: Flowserve-Gestra
Gestra spector compact system for lever monitoring
Mã: 3481040
Nhà sản xuất: Flowserve-Gestra
LIQUIPHANT T FLT20
Mã: FLT20-0010
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Meas. cable CYK10 Memosens
Mã: CYK10-A102
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Elektrolyte reservoir CPY7
Mã: CPY7-DO
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2024 EUTC | Designed by TDT