Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
Pressure Reducing Valve
Mã: 41 -23_DN65
Nhà sản xuất: Samson
Pressure Reducing Valve
Mã: 41 -23_DN32
Nhà sản xuất: Samson
Valve Type V2001 IP
Mã: V2001IP
Nhà sản xuất: Samson
Pressure reducing valve
Mã: 44-1B
Nhà sản xuất: Samson
Universal pressure reducing valve
Mã: 41-23
Nhà sản xuất: Samson
Differential Pressure Regulator
Mã: 45-6
Nhà sản xuất: Samson
Presure control
Mã: 41-42
Nhà sản xuất: Samson
Mounting unit for Type 3730
Mã: 3730_SPART
Nhà sản xuất: Samson
Electric/Pneumatic Limit Switchelectric
Mã: 4746-3
Nhà sản xuất: Samson
Electropneumatic Positioner
Mã: 3730-2
Nhà sản xuất: Samson
Electropneumatic Positioner
Mã: 3730-1
Nhà sản xuất: Samson
Control valve
Mã: 3347-7
Nhà sản xuất: Samson
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2019 EUTC | Designed by TDT