Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
i / p converter type 6111
Mã: 1066143
Nhà sản xuất: Samson
Control Valve
Mã: 1031306
Nhà sản xuất: Samson
E / P positioner
Mã: 2659455
Nhà sản xuất: Samson
Electropneumatic Positioner
Mã: 1585319
Nhà sản xuất: Samson
Electropneumatic Positioner
Mã: 1008578
Nhà sản xuất: Samson
Electropneumatic Positioner
Mã: 4293101
Nhà sản xuất: Samson
Mounting unit
Mã: 1012296
Nhà sản xuất: Samson
Electropneumatic Positioner
Mã: 2837382
Nhà sản xuất: Samson
Valve
Mã: 1323831
Nhà sản xuất: Samson
Converter i / p
Mã: 1008907
Nhà sản xuất: Samson
Electropneumatic Positioner
Mã: 1585061 (1008620)
Nhà sản xuất: Samson
Electropneumatic Positioner
Mã: 1585319 (1008622)
Nhà sản xuất: Samson
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2019 EUTC | Designed by TDT