Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
20- ROD GUIDE (18 x 2.5 x 3409 Lg)Material: BFT
Mã: EUTC-HH-181
Nhà sản xuất: MAX SPARE
19- ROD GUIDE (18 x 2.5 x 2382 Lg)Material: BFT
Mã: EUTC-HH-180
Nhà sản xuất: MAX SPARE
18- PISTON GUIDE (18 x 2.5 x 2523 Lg)Material: BFT
Mã: EUTC-HH-179
Nhà sản xuất: MAX SPARE
17- ORING (f215 X f225 X 5) NBR
Mã: EUTC-HH-178
Nhà sản xuất: MAX SPARE
16- BU-RING (f130 X f140 X 5) NBR
Mã: EUTC-HH-177
Nhà sản xuất: MAX SPARE
15- ORING (f130 X f140 X 5) NBR
Mã: EUTC-HH-176
Nhà sản xuất: MAX SPARE
14- BU-RING (f796 X f810) NBR
Mã: EUTC-HH-175
Nhà sản xuất: MAX SPARE
13- ORING (f796 X f810 X 7) NBR
Mã: EUTC-HH-174
Nhà sản xuất: MAX SPARE
12- WIPER-2 (f100X f112.2 X 12) NBR
Mã: EUTC-HH-173
Nhà sản xuất: MAX SPARE
11- WIPER-1 (f750X f780 X 27) NBR
Mã: EUTC-HH-172
Nhà sản xuất: MAX SPARE
10- ROD SEAL-3 (f100 X f115.1 X 6.3)PTFE-BRONZE/NBR
Mã: EUTC-HH-171
Nhà sản xuất: MAX SPARE
09- ROD SEAL-2 PU/ f100 X f120 X 13
Mã: EUTC-HH-170
Nhà sản xuất: MAX SPARE
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2023 EUTC | Designed by TDT