Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
08- ROD SEAL-1 (f750 X f772 X 9.5)PTFE-BRONZE/NBR
Mã: EUTC-HH-169
Nhà sản xuất: MAX SPARE
07- PISTON SEAL (f800 X f772 X 9.5)PTFE-BRONZE/NBR
Mã: EUTC-HH-168
Nhà sản xuất: MAX SPARE
Seal rod 100x120x13
Mã: EUTC-HH-145
Nhà sản xuất: MAX SPARE
Guide ring 18x2.5x2382
Mã: EUTC-HH-144
Nhà sản xuất: MAX SPARE
Guide ring 18x2.5x2523
Mã: EUTC-HH-143
Nhà sản xuất: MAX SPARE
Seal 750x780x27
Mã: EUTC-HH-142
Nhà sản xuất: MAX SPARE
Seal rod 750x777.3x9.5
Mã: EUTC-HH-139
Nhà sản xuất: MAX SPARE
Seal piston 800x772x9.5
Mã: EUTC-HH-138
Nhà sản xuất: MAX SPARE
O-ring Ø796 x Ø810 x 7
Mã: EUTC-HH-137
Nhà sản xuất: MAX SPARE
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2023 EUTC | Designed by TDT