Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
HOUSING PN: 740122255-01, Pos: 4, drawing: 762202275, tuabine: ET03
Mã: 740122255-01
Nhà sản xuất: CRYOSTAR GROUP
SEAL PN: 740119755, Pos: 4, drawing: 762202276, tuabine: ET03
Mã: 740119755
Nhà sản xuất: CRYOSTAR GROUP
PINS PN: 740119095-03, Pos: 11, drawing: 762202277, tuabine: ET03
Mã: 740119095-03
Nhà sản xuất: CRYOSTAR GROUP
Seal PN: 740114348, Pos: 6, drawing: 762202276, tuabine: ET03
Mã: 740114348
Nhà sản xuất: CRYOSTAR GROUP
SEAL PN: 740114347, Pos: 9, drawing: 762202276, tuabine: ET03
Mã: 740114347
Nhà sản xuất: CRYOSTAR GROUP
Part PN: 740083217, Pos: 2, drawing: 762202276, Tuabine: ET03
Mã: 740083217
Nhà sản xuất: CRYOSTAR GROUP
Part PN: 740057631-03, Pos: 8, drawing: 762202275, Tuabine: ET03
Mã: 740057631-03
Nhà sản xuất: CRYOSTAR GROUP
Ring PN: 740052944, pos: 16, drawing: 762202274, tuabine: ET03
Mã: 740052944
Nhà sản xuất: CRYOSTAR GROUP
PINS PN: 740025499, tuabine: ET03
Mã: 740025499
Nhà sản xuất: CRYOSTAR GROUP
O-ring PN: 740020428, Pos: 17, drawing: 762202275, tuabine: ET03
Mã: 740020428
Nhà sản xuất: CRYOSTAR GROUP
O-RING PN: 730010963, Pos: 26, drawing: 762202277, tuabine: ET03
Mã: 730010963
Nhà sản xuất: CRYOSTAR GROUP
GASKET PN: 730010375, Pos: 9, drawing: 762202277, tuabine: ET03
Mã: 730010375
Nhà sản xuất: CRYOSTAR GROUP
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2023 EUTC | Designed by TDT