Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
O-ring PN: 798170438-01,Pos: 22, drawing: 762202275, tuabine: ET03
Mã: 798170438-01
Nhà sản xuất: CRYOSTAR GROUP
O-ring PN: 798170438, Pos: 21, drawing: 762202275, tuabine: ET03
Mã: 798170438
Nhà sản xuất: CRYOSTAR GROUP
O-ring PN: 798170353, Pos: 54, drawing: 762202274, tuabine: ET03
Mã: 798170353
Nhà sản xuất: CRYOSTAR GROUP
O-ring PN: 798170166-01, Pos: 51, drawing: 762202274, tuabine: ET03
Mã: 798170166-01
Nhà sản xuất: CRYOSTAR GROUP
Part PN: 796206856, drawing: 762202275, Tuabine: ET03
Mã: 796206856
Nhà sản xuất: CRYOSTAR GROUP
Part PN: 796206855, drawing: 762202275, Tuabine: ET03
Mã: 796206855
Nhà sản xuất: CRYOSTAR GROUP
BEARING PN: 796000729, Pos: 6, drawing: 762202277, tuabine: ET03
Mã: 796000729
Nhà sản xuất: CRYOSTAR GROUP
BEARING PN: 796000728, Pos: 5, drawing: 762202275, tuabine: ET03
Mã: 796000728
Nhà sản xuất: CRYOSTAR GROUP
Part PN: 795000785, Pos: 15, drawing: 762202275, Tuabine: ET03
Mã: 795000785
Nhà sản xuất: CRYOSTAR GROUP
VAN IGV PN: 762202277, drawing: 762202277, tuabine: ET03
Mã: 762202277
Nhà sản xuất: CRYOSTAR GROUP
Part PN: 740202283, Pos: 9, drawing: 762202275, Tuabine: ET03
Mã: 740202283
Nhà sản xuất: CRYOSTAR GROUP
HOUSING PN: 740131751-01, Pos: 3, drawing: 762202275, tuabine: ET03
Mã: 740131751-01
Nhà sản xuất: CRYOSTAR GROUP
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2023 EUTC | Designed by TDT