Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Van, xilanh và các phụ tùng

Digital positioner
Mã: 4059061
Nhà sản xuất: Schubert & Salzer
Control valve
Mã: 2807168
Nhà sản xuất: Samson
Pneumatic connection
Mã: 1402-0236
Nhà sản xuất: Samson
Mounting
Mã: 1402-0330
Nhà sản xuất: Samson
Positioner
Mã: 4865879
Nhà sản xuất: Samson
Type 3271 Pneumatic Actuator
Mã: 1005065
Nhà sản xuất: Samson
Control valve
Mã: Type3241
Nhà sản xuất: Samson
Connection block
Mã: 1402-0241
Nhà sản xuất: Samson
Mounting
Mã: 1402-0240
Nhà sản xuất: Samson
Compact Performance Safety Valve
Mã: 4594.2174
Nhà sản xuất: LESER
High Performance Safety Valve
Mã: 4412.4504
Nhà sản xuất: LESER
Butterfly valve
Mã: 4301025130-021
Nhà sản xuất: KIESELMANN
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2024 EUTC | Designed by TDT