Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Cảm biến

EUTC_Indumax H CLS54
Mã: EUTC CLS54-AMV5022
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Indumax H CLS54
Mã: EUTC CLS54-AMV5012
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Indumax CLS50D
Mã: EUTC CLS50D-BA3C71
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_ Codumax W CLS 30
Mã: EUTC CLS30-D1C4A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Condumax CLS21
Mã: EUTC CLS21-C2A4A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Condumax CLS21
Mã: EUTC CLS21-C1E4D
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Condumax CLS21
Mã: EUTC CLS21-C1E4A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_**TURBIMAX-W CUS31
Mã: EUTC CUS31-W2A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Digital pH sensor Orbisint CPS11D
Mã: EUTC CPS11D-7BA5G
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Digital pH sensor Orbisint CPS11D
Mã: EUTC CPS11D-7BA4G
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Digital pH sensor Orbisint CPS11D
Mã: EUTC CPS11D-7BA21
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Digital pH sensor Orbisint CPS11D
Mã: EUTC CPS11D-7AA41
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2024 EUTC | Designed by TDT