Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Các phụ tùng khác

Operation panel
Mã: DBG60B
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
COIL
Mã: 8670412
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Hollow shaft
Mã: 6430058
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Spread Shaft Encoder
Mã: 1860496
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Driver
Mã: 1824465
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Key
Mã: 114898
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
EUTC_Display for head transmitter TID10
Mã: EUTC TID10-B1
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Surge arrester HAW569
Mã: EUTC HAW569-CB2C
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Display FHX40
Mã: EUTC FHX40-A1B
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Display FHX40
Mã: EUTC FHX40-21B
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Clamping device density meas. FHG61
Mã: EUTC FHG61-YA1
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Clamping device density meas. FHG61
Mã: EUTC FHG61-AA1
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2019 EUTC | Designed by TDT