Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
Bơm màng khí nén WILDEN Model: P2/PKPPP/TNU/TF/PTV/0400
Mã: P2/PKPPP/TNU/TF/PTV/0400
Nhà sản xuất: Wilden
Máy bơm màng hoạt động bằng khí nén
Mã: T4/AAMAB/NES/NE/NE/0014
Nhà sản xuất: Wilden
Bơm màng khí nén WILDEN 0.5” Polypropylene (PN đúng là 012654)
Mã: P1/PPPPP/TNU/TF/KTV
Nhà sản xuất: Wilden
Bơm màng
Mã: P025/KKPPP/TNL/TF/KTV
Nhà sản xuất: Wilden
KIT, WET, 1"/O/P/BNS
Mã: 2-9805-52
Nhà sản xuất: Wilden
KIT, AIR, P/1"/C/C/P
Mã: 02-9985-20
Nhà sản xuất: Wilden
KIT, WET, 1"/O/P/BNS
Mã: 02-9805-52
Nhà sản xuất: Wilden
KIT, WET, 1"/O/M/TWS
Mã: 02-9804-55-201
Nhà sản xuất: Wilden
Pneumatic Pump P2/KKPPP/BNS/BN/KBN/0400 , 23 LBS.
Mã: 02-10279
Nhà sản xuất: Wilden
O- ring
Mã: 04-1371-58
Nhà sản xuất: Wilden
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2024 EUTC | Designed by TDT