Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
Ống Bredel 25, F‐NBR
Mã: 28-025065
Nhà sản xuất: WATSON MARLOW
500 series cased pump
Mã: 530S
Nhà sản xuất: WATSON MARLOW
Ống Bioprene
Mã: BIOPRENE-ID/34MMX5MM
Nhà sản xuất: WATSON MARLOW
Pumphead. WATSON MARLOW 313D. 3 Rollers. Pump Ref 033.3411.000
Mã: 033.3411.000
Nhà sản xuất: WATSON MARLOW
Ống BioPure Pt Silicone Single Transfer ID12.7xOD19.0
Mã: BPS-0500-0750-50
Nhà sản xuất: WATSON MARLOW
Ống BioPure Pt Silicone Single Transfer ID25.4xOD34.9
Mã: BPS-1000-1375-50
Nhà sản xuất: WATSON MARLOW
Ống BioPure Pt Silicone Single Transfer ID19.0xOD25.4
Mã: BPS-0750-1000-50
Nhà sản xuất: WATSON MARLOW
500 series panel mount pumps
Mã: 520R2
Nhà sản xuất: WATSON MARLOW
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2024 EUTC | Designed by TDT