Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
Kết nối cảo xích
Mã: RS-CP03
Nhà sản xuất: TSUBAKI
Xích Đơn RS80-1Rx10FT
Mã: RS80-1RX10FT
Nhà sản xuất: TSUBAKI
Xích Đơn RS40-1Rx10FT
Mã: RS40-1RX10FT
Nhà sản xuất: TSUBAKI
Khóa xích Tsubaki RS50-2-CL
Mã: RS50-2-CL
Nhà sản xuất: TSUBAKI
Khóa xích Tsubaki RS50-1-CL
Mã: RS50-1-CL
Nhà sản xuất: TSUBAKI
Khóa xích Tsubaki RS40-1-CL
Mã: RS40-1-CL
Nhà sản xuất: TSUBAKI
Thước Đo Độ Giãn Xích Stubaki RS CES
Mã: RS-CES
Nhà sản xuất: TSUBAKI
CẮT xích Tsubaki RS-CS-B1
Mã: RS-CS-B1
Nhà sản xuất: TSUBAKI
Kết Nối Cảo Xích
Mã: RS-CP02
Nhà sản xuất: TSUBAKI
Chain
Mã: RS10B-2-RP
Nhà sản xuất: TSUBAKI
Nhông
Mã: 60B1-18-40
Nhà sản xuất: TSUBAKI
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2024 EUTC | Designed by TDT