Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
ROD ENDS M12x1.75
Mã: POS12L
Nhà sản xuất: THK
ROD ENDS M12x1.75
Mã: POS12
Nhà sản xuất: THK
Standard LM Shafts SF25(G'6)-650L
Mã: SF25(G6)-650L
Nhà sản xuất: THK
ROD ENDS M10x1.5
Mã: POS10L
Nhà sản xuất: THK
ROD ENDS M10x1.5
Mã: POS10
Nhà sản xuất: THK
ROD ENDS M8x1.25
Mã: PHS8L
Nhà sản xuất: THK
ROD ENDS M8x1.25
Mã: PHS8
Nhà sản xuất: THK
ROD ENDS M5x0.8
Mã: PHS5
Nhà sản xuất: THK
ROD ENDSM12x1.75
Mã: PHS12L
Nhà sản xuất: THK
ROD ENDS M12x1.75
Mã: PHS12
Nhà sản xuất: THK
ROD ENDS M10x1.5
Mã: PHS10L
Nhà sản xuất: THK
ROD ENDS M10x1.5
Mã: PHS10
Nhà sản xuất: THK
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2023 EUTC | Designed by TDT