Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
High Pressure Triplex Plunger Pump
Mã: P21/23-130
Nhà sản xuất: SPECK
Seal kit for vacuum system 748(Ser.No.: 1002231788)
Mã: EUTC-HH-341
Nhà sản xuất: SPECK
Seal kit for vacuum system 749(Ser.No.: 1002226424)
Mã: EUTC-HH-340
Nhà sản xuất: SPECK
Seal Repair Kit P21/18; P21/2
Mã: 14.0500
Nhà sản xuất: SPECK
Valve Repair Kit P21/15; P21/18; P21/23
Mã: 14.0496
Nhà sản xuất: SPECK
Mechanical seal
Mã: SPECKSEALSS/CARBON/VITON
Nhà sản xuất: SPECK
Mechanical seal
Mã: MSG70-SIC/SIC/EPDM
Nhà sản xuất: SPECK
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2024 EUTC | Designed by TDT