Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
Mechanical seal used for 30-P-118 A/B
Mã: LNL45-85L-0000
Nhà sản xuất: SINOSEAL HOLDING
Mechanical seal used for 16-P501A/B CMB052-065/11B-065FT-C048
Mã: CMB052-065/11B
Nhà sản xuất: SINOSEAL HOLDING
Mechanical seal used for P-8401 A/B
Mã: CMB052-055/1B-058F-C042
Nhà sản xuất: SINOSEAL HOLDING
Mechanical seal used for 30-P-115 A/B
Mã: CM623B-085/1B-080-C065
Nhà sản xuất: SINOSEAL HOLDING
Mechanical seal used for 10-P-1705A/B
Mã: CM51-045-C035AD
Nhà sản xuất: SINOSEAL HOLDING
Mechanical seal used for 14-P-1401A/B
Mã: CM4B-075-C060
Nhà sản xuất: SINOSEAL HOLDING
Mechanical seal used for 10-P-3701
Mã: CM4B-050-C035
Nhà sản xuất: SINOSEAL HOLDING
Mechanical seal used for 12-P05 A/B
Mã: CM1Bn-100-E086AD
Nhà sản xuất: SINOSEAL HOLDING
Mechanical seal used for 30-P-103 A/B (draw 09Z290), CM1B-080/CM1B-075F-C060
Mã: CM1B-080/CM1B
Nhà sản xuất: SINOSEAL HOLDING
Mechanical seal used for 12-P08 A/B
Mã: CM01B-068
Nhà sản xuất: SINOSEAL HOLDING
Mechanical seal used for 10-P-1401A/B
Mã: B163-70/65
Nhà sản xuất: SINOSEAL HOLDING
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2023 EUTC | Designed by TDT