Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
Màn hình mPDS5
Mã: 82630508
Nhà sản xuất: SIGRIST
Sensor Haze at filter
Mã: 420335
Nhà sản xuất: SIGRIST
Màn hình sicon
Mã: 373369
Nhà sản xuất: SIGRIST
Cable sensor with screen
Mã: 120442
Nhà sản xuất: SIGRIST
Profibus DP (OPTIONAL)
Mã: 118442
Nhà sản xuất: SIGRIST
Màn hình sicon
Mã: 118342
Nhà sản xuất: SIGRIST
Sensor Haze
Mã: 118320
Nhà sản xuất: SIGRIST
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2023 EUTC | Designed by TDT