Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
Van an toàn DN200
Mã: H500-0200-16-D2R
Nhà sản xuất: SHINYI
Van cổng ty nổi FM DN300
Mã: FRHX-0300-16-D2R
Nhà sản xuất: SHINYI
Van giảm áp DN65
Mã: H200
Nhà sản xuất: SHINYI
Van cổng ty nổi FM DN250
Mã: FRHX-0250-16-D2R
Nhà sản xuất: SHINYI
Van an toàn DN65
Mã: D500-0065-1K-D2B
Nhà sản xuất: SHINYI
Van cổng ty nổi FM DN200
Mã: FRHX-0200-16-D2R
Nhà sản xuất: SHINYI
Van cổng ty nổi FM DN150
Mã: FRHX-0150-16-D2R
Nhà sản xuất: SHINYI
Van cổng ty nổi FM DN100
Mã: FRHX-0100-16-D2R
Nhà sản xuất: SHINYI
Van cổng ty nổi FM DN50
Mã: FRHX-0050-16-D2R
Nhà sản xuất: SHINYI
Van bi tay gạt DN15
Mã: BALT-0015-16-B1
Nhà sản xuất: SHINYI
Van xả khí kép DN32
Mã: ARCT-0032-16-D2R
Nhà sản xuất: SHINYI
Pressure reducing valve
Mã: H200-0100-1K-D2R
Nhà sản xuất: SHINYI
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2023 EUTC | Designed by TDT