Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
Sealing bush
Mã: Z17613
Nhà sản xuất: SEN-KHS
Control shaft
Mã: Z1463
Nhà sản xuất: SEN-KHS
Bush
Mã: Z1462
Nhà sản xuất: SEN-KHS
Grooved ring SIZE: 65 x 75 x 7
Mã: 488-03-906/718
Nhà sản xuất: SEN-KHS
Grooved ring
Mã: 1W48-021/122
Nhà sản xuất: SEN-KHS
Grooved ring SIZE: 80 x 68 x 9(8,3)
Mã: 1HW88-021/124
Nhà sản xuất: SEN-KHS
Oring
Mã: 1HW48-021/127
Nhà sản xuất: SEN-KHS
Grooved ring
Mã: 1HW48-021/124
Nhà sản xuất: SEN-KHS
Grooved ring
Mã: 1HW48-021/123
Nhà sản xuất: SEN-KHS
Grooved ring
Mã: 1HW48-021/122
Nhà sản xuất: SEN-KHS
SEALING RING
Mã: 1HW48-021/023
Nhà sản xuất: SEN-KHS
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2023 EUTC | Designed by TDT