Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
Driver servo-R911340386, HCS01. 1E-W0028-A-03-E-S3-EC-NN-L3-NN-FW
Mã: R911340386
Nhà sản xuất: Rexroth
MODUL INPUT CFL01.1-E2 MNR: R911170365
Mã: R911170365
Nhà sản xuất: Rexroth
HCS Compact Converters
Mã: HCS01.1E-W008-A-03-B
Nhà sản xuất: Rexroth
Rexroth valve
Mã: 0820401100
Nhà sản xuất: Rexroth
SERVO MOTTOR-CHAIN PULL MS2N07-DOBNN-CMSK0-NNNNN-NN
Mã: MS2N07
Nhà sản xuất: Rexroth
SERVO MOTTOR-CUP PULL DOWN MS2N05-DOBNN-CMSK1-NNNNN-NN
Mã: MS2N05
Nhà sản xuất: Rexroth
SERVO MOTTOR-LIF PICKUP CUP MS2N04-DOBNN-CMSK0-NNNNN-NN
Mã: MS2N04
Nhà sản xuất: Rexroth
REXROTH 4WE 6 J53/AG24NZ4 DIRECTIONAL CONTROL VALVE
Mã: 4WE-6-J53/AG24NZ4
Nhà sản xuất: Rexroth
TRANSFORMER
Mã: HNL01.1E-1000
Nhà sản xuất: Rexroth
VALVE AMPLIFIER VT-VRPA1-50-1X/ MNR: R900952202
Mã: R900952202
Nhà sản xuất: Rexroth
Cylinder
Mã: 1321602000
Nhà sản xuất: Rexroth
LINEAR-SET LSAT-A-16-DD
Mã: R108561620
Nhà sản xuất: Rexroth
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2023 EUTC | Designed by TDT