Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
Shift plate WTPX VT40 H 0,6 1.4404 L NBR, 331712860/34
Mã: 331712860/34
Nhà sản xuất: KELVION
Shift plate WTPX VT40 H 0,6 1.4404 L NBR, 331712860/234
Mã: 331712860/234
Nhà sản xuất: KELVION
Shift plate WTPX VT40 H 0,6 1.4404 L NBR, 331712860/134
Mã: 331712860/134
Nhà sản xuất: KELVION
Shift plate WTPX VT40 H 0,6 1.4404 L NBR, 331712860/124
Mã: 331712860/124
Nhà sản xuất: KELVION
Shift plate WTPX VT40 H 0,6 1.4404 L NBR, 331712860/123
Mã: 331712860/123
Nhà sản xuất: KELVION
Shift plate WTPX VT40 H 0,6 1.4404 L NBR, 331712860/12
Mã: 331712860/12
Nhà sản xuất: KELVION
Channel plate gasket Typ Kelvion NT100 X EPDM Ecoloc
Mã: KN100312
Nhà sản xuất: KELVION
Channel plate gasket Kelvion NL 80M EPDM ecoloc
Mã: KN080250
Nhà sản xuất: KELVION
Channel plate gasket type Kelvion NT80M EPDM
Mã: KN080150
Nhà sản xuất: KELVION
Channel plate gasket type NT50T EPDM Ecoloc
Mã: KN050030
Nhà sản xuất: KELVION
Port ring gasket Typ GEA VT 20 HT-EPDM
Mã: GV020346
Nhà sản xuất: KELVION
Flow gasket VT10 Glued EPDM 4319125, 100022150
Mã: 4319125
Nhà sản xuất: KELVION
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2024 EUTC | Designed by TDT