Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
Thrust rings for pump NP125-100-250
Mã: THRUST-RING2
Nhà sản xuất: KAITE PUMP
Thrust ring for pump NP125-100-250
Mã: THRUST-RING1
Nhà sản xuất: KAITE PUMP
Thrust-ring for pump NP125-100-250
Mã: THRUST-RING
Nhà sản xuất: KAITE PUMP
Stationary seal ring holder for pump NP125-100-250
Mã: STATIONARY-HOLDER
Nhà sản xuất: KAITE PUMP
Stationary seal ring for pump NP125-100-250
Mã: STATIONARY
Nhà sản xuất: KAITE PUMP
Spring for pump NP125-100-250
Mã: SPRING
Nhà sản xuất: KAITE PUMP
Shaft sleeve with rotary seal ring for pump NP125-100-250
Mã: SHAFT-SLEEVE1
Nhà sản xuất: KAITE PUMP
Shaft sleeve for pump NP125-100-250
Mã: SHAFT-SLEEVE
Nhà sản xuất: KAITE PUMP
Seal cover for pump NP125-100-250
Mã: SEAL-COVER
Nhà sản xuất: KAITE PUMP
O-ring set for pump NP125-100-250
Mã: O-RING
Nhà sản xuất: KAITE PUMP
Intermediate ring for pump NP125-100-250
Mã: INTERMEDIATE
Nhà sản xuất: KAITE PUMP
Impeller for pump NP125-100-250
Mã: IMPELLER1
Nhà sản xuất: KAITE PUMP
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2023 EUTC | Designed by TDT