Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
Pressure Gauges type LFBSPG-V-100-S4S-S6S-S6S-S4S-T15BPM-((-1) to 6)-BAR-GLY-L
Mã: LFBSPG-V-100-T15-1-6BA-L
Nhà sản xuất: GENERAL
Pressure Gauges type LFBSPG-V-100-S4S-S6S-S6S-S4S-T15BPM-0 to 6-BAR-GLY-L
Mã: LFBSPG-V-100-T15-0-6BA-L
Nhà sản xuất: GENERAL
Gauge Pressure LFBSPG‐V‐100‐S4S‐S6S‐S6S‐S4S‐T15BPM-0 to 3-BAR-GLY-L
Mã: LFBSPG-V-100-T15-0-3BA-L
Nhà sản xuất: GENERAL
Bourbon type BSPG-V-100-S4S-S6S-S6S-S4S-T15BPM-0 TO 16-BAR-L
Mã: BSPGV100T15-016BARL
Nhà sản xuất: GENERAL
Gauge 4in BSP 0-6 Bar
Mã: LFSPGS-V063-1
Nhà sản xuất: GENERAL
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2023 EUTC | Designed by TDT