Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
HG1E3TG DN 100 Seat PTFE/glass
Mã: HG1E3TG100
Nhà sản xuất: GEFA
HG1E3TG DN 80 Seat PTFE/glass
Mã: HG1E3TG080
Nhà sản xuất: GEFA
HG1E3TG DN 65 Seat PTFE/glass
Mã: HG1E3TG065
Nhà sản xuất: GEFA
HG16666TG DN 65 GEFA high performance bf valve
Mã: G16666TG065
Nhà sản xuất: GEFA
HG1E29FV DN 200 - 250 Sealing for bottom flange
Mã: HG1E29FV250
Nhà sản xuất: GEFA
HG1E29FV DN 125 - 150 Sealing for bottom flange
Mã: HG1E29FV150
Nhà sản xuất: GEFA
Pneumatically operated ball valve
Mã: DG1FSA60253TKY
Nhà sản xuất: GEFA
HG1E29FV DN 50 - 100 Sealing for bottom flange
Mã: HG1E29FV100
Nhà sản xuất: GEFA
Pneum. Operated butterfly valve
Mã: KG266SA6200Y
Nhà sản xuất: GEFA
RG16666M DN 125 GEFA Non return valve
Mã: RG16666M125
Nhà sản xuất: GEFA
Pneum. Operated high performance butterfly valve
Mã: HG1TGSA6200
Nhà sản xuất: GEFA
Seat for valve
Mã: K19E3E250
Nhà sản xuất: GEFA
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2024 EUTC | Designed by TDT