Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
Set of seals,Promag H, DN50 - silicone
Mã: F.0000EDFM.20.0003
Nhà sản xuất: GEA
Spare glass DN50
Mã: F.IESG0000.00.0050
Nhà sản xuất: GEA
Seal DN50 - ND-PE
Mã: F.DFDR0001.01.0050
Nhà sản xuất: GEA
Seal ring - DN50, EPDM
Mã: F.0101.503.02.1050
Nhà sản xuất: GEA
Set of wear part; DN50-PN16-BOA-H
Mã: F.0000.502.06.2050
Nhà sản xuất: GEA
Seal 1/2"
Mã: F.DDTR0000.0Z.0043
Nhà sản xuất: GEA
Set of wear part - GSF303 - DN50
Mã: F.0000.514.14.0050
Nhà sản xuất: GEA
Seal,DN40 - Graphit Laminat
Mã: F.DFDR0000.03.0040
Nhà sản xuất: GEA
Set of wear part DP27S - DN40
Mã: F.0000.509.07.5040
Nhà sản xuất: GEA
Set of wear part,L21SE BSP 1/2"
Mã: F.0000.520.99.4015
Nhà sản xuất: GEA
Seal DN25 - PTFE
Mã: F.0101.503.01.0025
Nhà sản xuất: GEA
Glass cylinder DN25
Mã: F.0202.503.01.0025
Nhà sản xuất: GEA
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2020 EUTC | Designed by TDT