Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
Set of wear part DN40
Mã: F.0000.506.08.8040
Nhà sản xuất: GEA
Set of wear part- Type 241 DN015-25 actuator 3277-120
Mã: F.0000PSLV.12.0013
Nhà sản xuất: GEA
Set of wear part- DN40
Mã: F.0000.502.45.0040
Nhà sản xuất: GEA
Seal ring ,HP-SEALCON - DI=53 - EPMDN50
Mã: F.DFDR5802.00.0053
Nhà sản xuất: GEA
Set of seals, 1KOA-088 (for UAW7/1 product side and water side)
Mã: F.0001.180.60.0088
Nhà sản xuất: GEA
Seal ring exchanger,DN50 PTFE (for UAW4 water side)
Mã: F.0100.400.00.0009
Nhà sản xuất: GEA
Pneumatic, Pressure control valve
Mã: F.PDLV0000.0Z.0009
Nhà sản xuất: GEA
Pressure reducing valve; BRV 2 - 1" - 0,14 - 1,7 bar
Mã: F.0100.504.07.5025
Nhà sản xuất: GEA
Pressure reducing valve; BRV 2 - 1" - 1,4 - 4,0 bar
Mã: F.0100.504.07.6025
Nhà sản xuất: GEA
Steam trap,L21SE - 1/2"
Mã: F.0100.520.99.4015
Nhà sản xuất: GEA
Set of wear part DN40-PN16-BOA-H
Mã: F.0000.502.06.2040
Nhà sản xuất: GEA
Set of wear part ; AV40/E-T - OR -PA80FS/LÖ
Mã: F.0000.500.03.1040
Nhà sản xuất: GEA
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2020 EUTC | Designed by TDT