Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
Kit GLRD SIP18
Mã: 95085556
Nhà sản xuất: GEA
Shaft seal OOA
Mã: 98629490
Nhà sản xuất: GEA
VARIVENT® control
Mã: TypeSLFDN65DN65ZM351753S12N522SMvoriger
Nhà sản xuất: GEA
Shaft seal for pump
Mã: 924342
Nhà sản xuất: GEA
Mechanical seal
Mã: 244000382
Nhà sản xuất: GEA
Seal set TP 2575
Mã: 244000467
Nhà sản xuất: GEA
Radial shaft For pump
Mã: 100000014
Nhà sản xuất: GEA
Mechanical seal
Mã: 244000043
Nhà sản xuất: GEA
Seal kit TP 2050
Mã: 244001024
Nhà sản xuất: GEA
Seal kit BFV-7 VV
Mã: 224001404
Nhà sản xuất: GEA
Seal kit BFV-7 SS
Mã: 224001344
Nhà sản xuất: GEA
Seal kit BFV-7 VV
Mã: 224001400
Nhà sản xuất: GEA
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2020 EUTC | Designed by TDT