Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
Radial shaft seal
Mã: 95318308576
Nhà sản xuất: GEA
Radial shaft seal
Mã: 95318309533
Nhà sản xuất: GEA
Radial shaft seal
Mã: 95318301585
Nhà sản xuất: GEA
Radial shaft seal
Mã: 95318302585
Nhà sản xuất: GEA
Radial shaft seal
Mã: 95318300585
Nhà sản xuất: GEA
Piston
Mã: 95131711350
Nhà sản xuất: GEA
Piston packing
Mã: 95341792709
Nhà sản xuất: GEA
Packing ring
Mã: 95133422000
Nhà sản xuất: GEA
O-Ring
Mã: 95314253591
Nhà sản xuất: GEA
Packing ring PEEK
Mã: 95135003000
Nhà sản xuất: GEA
Piston packing
Mã: 95341792759
Nhà sản xuất: GEA
V-set check valve
Mã: F0000515015050
Nhà sản xuất: GEA
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2020 EUTC | Designed by TDT