Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
Liquiphant FTL33 Mã Hàng: FTL33-AA4U3ABWSJ
Mã: FTL33-AA4U3ABWSJ
Nhà sản xuất: E+H
Thiết bị đo mức Liquiphant FTL33
Mã: FTL33-CA4U3AB3EJ
Nhà sản xuất: E+H
Thiết bị phân tích Indumax CLS54
Mã: CLS54-ACS1012
Nhà sản xuất: E+H
Phụ kiện Kit CAS40D Shared cables for electrodes
Mã: 71130358
Nhà sản xuất: E+H
Thiết bị phân tích Membrane kit ammonium
Mã: 71072574
Nhà sản xuất: E+H
Thiết bị đo mức Liquicap M FMI51
Mã: FMI51-A1ATJJB2A1A
Nhà sản xuất: E+H
Phụ kiện DSC-sensor Prowirl 200
Mã: XPD0012-F3
Nhà sản xuất: E+H
Thiết bị đo mức Liquiphant FTL33 Mã Hàng: FTL33-AA4V3AB3CJ
Mã: FTL33-AA4V3AB3CJ
Nhà sản xuất: E+H
Follow metter
Mã: 10H65-1W74/101
Nhà sản xuất: E+H
Follow metter
Mã: 50H65-2W42/0
Nhà sản xuất: E+H
Display module, 300/500/DKX001
Mã: XPD0031-AA0F00
Nhà sản xuất: E+H
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2023 EUTC | Designed by TDT