Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
Limit switch
Mã: PE080303
Nhà sản xuất: EA
O-RING
Mã: OR-1080-300-NBR070
Nhà sản xuất: EA
O-RING
Mã: OR-0920-450-NBR070
Nhà sản xuất: EA
O-RING
Mã: OR-0900-250-NBR070
Nhà sản xuất: EA
O-RING
Mã: OR-0760-400-NBR070
Nhà sản xuất: EA
Oil+grease-free for food application
Mã: OF-L
Nhà sản xuất: EA
Pressure relief valve
Mã: NG303006
Nhà sản xuất: EA
Pressure relief valve
Mã: NG303003
Nhà sản xuất: EA
ACTUATOR FOR VALVE
Mã: NE054100
Nhà sản xuất: EA
2/2-Solenoid Valve
Mã: MEMG2Z322248020
Nhà sản xuất: EA
2/2-Solenoid Valve
Mã: MEMG2Z322248015
Nhà sản xuất: EA
2/2-Solenoid Valve
Mã: MEMG2S342243015
Nhà sản xuất: EA
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2020 EUTC | Designed by TDT